ออกแบบเฟอร์นิเจอร์

ออกแบบเครื่องประดับ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ออกแบบของเล่น

ต้อนรับน้องใหม่ iD26

Thesis Exhibition 2015

Goodbye Senior 2015

ศึกษาภูมิปัญญา จ.สุพรรณบุรี

SILMO BANGKOK 2018

THAISTAR AWARD 2019

Copyright © 2019, Industrial Product Design | Phranakhon Rajabhat University. All rights reserved.